รวดเร็ว ยุติธรรม โปร่งใส เอาใจใส่ประชาชน "ทำดี ทำได้ ทำทันที" สน.ฉลองกรุง ( คุ้มเกล้า )
  • รณรงค์ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5
  • วันเด็กแห่งชาติ 2563
  • จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
  • ตรวจรถควันดำ
  • จุดตรวจ
"พ.ต.อ.สุเมธ โภชนา ผกก.สน.ฉลองกรุง พร้อมด้วย กต.ตร. ,จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ฉลองกรุง ร่วมรณรงค์และแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับประชาชนและนักเรียน
- วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ตลาดวีมาร์เก็ต
- วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
- วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวัดบึงบัว
- วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
- วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนลำพะอง
- วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวัดทิพพาวาส"

"วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุเมธ โภชนา ผกก.สน.ฉลองกรุง พร้อมด้วยพร้อมด้วย คณะกต.ตร.สน.ฉลองกรุง ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ฉลองกรุง มอบของขวัญให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ สน.ฉลองกรุง เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563"

"วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.สุเมธ โภชนา ผกก.สน.ฉลองกรุง ,ฉลองกรุง2-1 ,ฉลองกรุง6-1 ,ข้าราชการตำรวจ สน.ฉลองกรุง พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมมือร่วมใจ ลดอุบัติภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ แยกเจ้าคุณทหาร ถนนฉลองกรุงตัดเจ้าคุณทหาร"

"วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 10.20 น. พ.ต.อ.สุเมธ โภชนา ผกก.สน.ฉลองกรุง พร้อมด้วย สว.จร.ฯ ,สวป.ฯ ,กต.ตร.สน.ฉลองกรุง และเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์มลภาวะ บก.จร. ร่วมกันตรวจสอบรถควันดำและรณรงค์ป้องกันฝุ่น PM.2.5 ณ ถนนเจ้าคุณทหาร"

"วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.20 น. พ.ต.อ.สุเมธ โภชนา ผกก.สน.ฉลองกรุง พร้อมด้วย สว.จร.ฯ ,สวป.ฯ ,กต.ตร.สน.ฉลองกรุง และเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์มลภาวะ บก.จร. ร่วมกันตรวจสอบรถควันดำและรณรงค์ป้องกันฝุ่น PM.2.5 ณ ถนนเจ้าคุณทหาร"