รวดเร็ว ยุติธรรม โปร่งใส เอาใจใส่ประชาชน "ทำดี ทำได้ ทำทันที" สน.ฉลองกรุง ( คุ้มเกล้า )

  เขตพื้นที่รับผิดชอบ สน.ฉลองกรุง ( 46.032 ตรม.กม. )
  ถนนฉลองกรุง ( 6.8 กม. ) หมาเหตุ : รวมระยะทางทั้งหมด 24.75 กม.
  ถนนเจ้าคุณทหาร ( 2.73 กม. )
  ถนนคุ้มเกล้า ( 9.76 กม. )
  ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ( 5.46 กม. )
 
ประวัติ สน.ฉลองกรุง ( คุ้มเกล้า ) อัตรากำลังพล ของสถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง

ตั้งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2539 โดยแบ่งความรับผิดชอบจาก สน.จรเข้น้อย ต่อมาปี

พ.ศ.2555 ได้เกิดมีไฟไหม้กองขยะ เกิดมลพิษจากสารเคมี ที่เกิดจากการเผาไหม้

จึงย้าย สน.ฉลองกรุงมาเช่าอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เสียค่าเช่าที่ 430,607.10 บาท และปัจจุบันได้ย้าย

สน.ฉลองกรุง มาอยู่ที่ถนนคุ้มเกล้า ( ย้ายเมื่อปลายปี พ.ศ.2559 )

ข้าราชการตำรวจ สน.ฉลองกรุง มีอัตรากำลัง 195 นาย

แต่มีอัตรากำลังปัจจุบัน 156 นาย

ลำดับ ประเภท
1 สัญญาบัตร 44 นาย
2 ชั้นประทวน 112 นาย
หมายเหตุ : ตำแหน่งว่าง 39 นาย คิดเป็น 20%